Palokatko-

suunnitelma
Palokatkosuunnitelma

Palokatkosuunnitelma on ennen kohteen toteutusta laadittava erityissuunnitelma, joka laaditaan toteutussuunnitteluvaiheessa kohteen palo-osastointivaatimusten mukaisesti. Suunnitelma viimeistellään muiden erityissuunnitelmien (esim. palo- ja lvis-suunnitelmien) jälkeen.
Vaatimus palokatkosuunnitelmasta voi olla mainintana jo rakennusluvan ehdoissa, ja käytännössä kaikissa uudisrakennuksissa sekä merkittävissä korjausrakennushankkeissa edellytetään viranomaisen asiatarkastettua (leimaamaa) palokatkosuunnitelmaa. Palokatkosuunnitelma sisältää työselostuksen ja piirustukset.

Yleensä tämä tarkoittaa:
Työselostuksena toimivaa tekstiosaa
Sijaintikaaviota palokatkotyyppien sijainnista
Käytettävien palokatkoratkaisujen detaljipiirustuksia
→ palokatkosuunnitelmassa yksilöidään käytettävät palokatkoratkaisut ja –tuotteet

Ratkaisujen ja tuotteiden tulee olla tuotekelpoisia. Käytännössä tuotekelpoisuus voidaan tällä hetkellä osoittaa a) ETA-arvioinnilla ja CE-merkinnällä b) rakennuspaikkakohtaisella varmentamisella.
Yksinkertaisin vaihtoehto on valita ETA-arvioitu ja CE-merkitty ratkaisu/tuote, mutta tällöinkin tulee aina varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen käyttötarkoitukseen.
Palokatkosuunnitelman lisäksi palokatkourakoitsija laatii oman Toteutus- ja laadunvalvontasuunnitelmansa, joka perustuu palokatkosuunnitelmaan.
Kirei OY suunnittelun koordinoinnista vastaa Antti Malaska. Kirei OY etuja ovat yrityksen oman paloteknisen suunnittelijan ja sertifioidun asennustoiminnan saumaton yhteistyö.
Pitkä kokemus asennustoiminnasta auttaa suunnittelijaa toteuttamaan oikeat ja kustannustehokkaat ratkaisut työmaille.


Pyydä tarjous palokatkosuunnitelmista tarjous@kirei.fi